S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

NÁKUP AJ BEZ

REGISTRÁCIE!

 

 

3mamy

 

muzeum veteranov Lehota pod Vtacnikom

 

Reštaurácia Impress Lehota pod Vtáčnikom

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

cena 145,00 EUR
skladom
cena 18,50 EUR
skladom
cena 65,00 EUR
skladom

TOP predávané

cena 54,80 EUR
skladom
cena 14,30 EUR
skladom

KONTAKTY

tel: 0915 307 300
info@natrhu.skObchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.
 • Predávajúci

Jozef Dudáš

Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

IČO: 464 257 05  

 

 • Dodávateľ

Jozef Dudáš

Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

IČO: 464 257 05    

 

 • Prevádzkovateľ  internetovej stránky (e-shopu) www.natrhu.sk je

Jozef Dudáš

Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

IČO: 464 257 05    

 • E-shopom je informačný systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Objednávanie tovaru

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.natrhu.sk. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady.

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

 

Cena

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Predávajúci nie je platca DPH.

 

Dodacie podmienky

Dodacia lehota

Dodacia lehota je zvyčajne od 2 do 30 dní od zaslania objednávky. V prípade väčších objednávok, alebo momentálnej nedostupnosti tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať o termíne dodania.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou

- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:  

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar je dodaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  

 

Poplatky za prepravu a balné

Poplatok závisí od hmotnosti a veľkosti objednaného tovaru. Najnižšia suma poplatkov za prepravu je 5,90 € pri hmotnosti zásielky do 10 kg. Cenu za prepravu tovaru sa kupujúci vždy dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú objednávku. Ak jeden balík s objednaným tovarom presiahne povolené rozmery, ktoré stanovuje zasielateľská spoločnosť, t.j.: 175 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka, tak objednávka bude rozdelená do najnižšieho možného počtu balíkov s povolenými rozmermi, tým pádom sa zvýši poplatok za dodanie, o čom bude kupujúci dopredu informovaný a zvýšený poplatok musí byť odsúhlasený.

 

Spôsob platby

 • dobierka (poplatok za takúto formu platby je 0,90 EUR), kupujúci platí pri preberaní tovaru kuriérovi zasielateľskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  
 • vopred prevodom na účet predávajúceho, tovar je expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov

Záruka a reklamácia

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu. Bližšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, kupujúci zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s reklamačným poriadkom.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Tovar je možné vrátiť len poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné uviesť číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze vrátené, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej forme vrátenia peňazí. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov 

 

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e- mailová adresa, firemné údaje – IČO, IČ DPH
 • Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný jednorázový automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uhradenie sumy za objednávku vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto boli odoslané kupujúcemu.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačný poriadok.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8. 2018

 Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.natrhu.sk:

Jozef Dudáš

Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom 972 42

IČO: 464 257 05    

kontakt: info@natrhu.sk

 

NWI5MmU1